Kompleksowe odprawy celne dla firm:
IMPORT
EKSPORT
TRANZYT

Wypełnianie dokumentów:
CARNET TIR
CMR
EUR 1
ATA
INTRASTAT
oraz innych dokumentów przewozowych

Odprawy celne dla osób fizycznych:
Przy imporcie pojazdów i motocykli z krajów poza UE
Przeniesienia mienia z zagranicy
Dokumenty akcyzowe AKC-U na pojazdy z UE

Usługi w zakresie:
Kserokopii i skanowania dokumentów
Wysyłania faksem

Agencja wystawia faktury VAT.